SELAMAT DATANG DI BLOG PONDOK PESANTREN MULYA ABADI, JL. MAGELANG KM 8.5 SLEMAN YOGYAKARTA, SEMOGA BLOG INI BISA MENJADI SILATURAHMI KITA UNTUK SALING BERBAGI

2015/05/07

PS 121: Pembebasan Syam
Abu Ubaidah mendengarkan laporan Khalid. Lalu berkata, “Sebetulnya Mahan pandai dalam bidang Hukum dan Hikmah. Tetapi disesatkan oleh syaitan. Apa janji yang kalian sepakati dengan dia?.”
Dengan bergetar, Khalid menjawab, “Kita akan segera bertempur dengan mereka, sambil menunggu Allah memberi Pertolongan pada kaum yang Allah kehendaki.”

Abu Ubaidah mengumpulkan pasukan, untuk memuji dan menyanjung Allah, dan menjelaskan perjuangan nabi SAW. Lalu menjelaskan, "Besok lusa kita berperang." 
Mereka diperintah agar bersiap-siap. Khusus kepada pasukan berkuda, dia perintah agar bersemangat dan tabah dalam berperang.

Khalid mengumpulkan Jaisyuz-Zachfi (Pasukan Pengobrak-abrik) yang terdiri dari 4.000 pasukan berkuda. Pada mereka, dia berpesan, “Ketahuilah bahwa pasukan Kafir yang berkali-kali kalian kalahkan di mana-mana itu! Kini telah berkumpul lebih banyak! Saya telah memasuki pertengahan mereka yang jumlahnya banyak sekali, bagai lautan semut! Kaum bersenjata lengkap itu tak punya perasaan! Dan tak mempunyai Tuhan yang menolong! Mungkin besok lusa kita akan bertempur dengan mereka! Kalian yang telah terbukti sebagai pasukan pengobrak-abrik ini besok akan berbuat apa?!.”
Dengan semangat, beberapa orang menjawab, “Yang mulia! Justru berperang, yang kita tunggu-tunggu! Syukur bila bisa mati syahid! Itu harapan kami paling tinggi! Kami akan tabah dalam peperangan besok! Hingga Allah menentukan Kemenangan untuk kita! Allah lah sebaik-baik Penentu.”
Khalid tersenyum bahagia dan berkata, “Semoga Allah memberi Taufiq dan Petunjuk pada kalian.”

Berkat pengarahan Abu Ubaidah, Khalid, dan lainnya, semua pasukan malam itu, mempersiapkan senjata. Perasaan mereka justru berbahagia, karena akan bertempur. Mereka justru takut jika Allah mengadzab, karena tidak mau memerangi lawan.

Di pagi buta itu sinar fajar menyingsing di ufuk timur. Para Muadzin menyerukan adzan dengan suara nyaring, bersaut-sautan menggetarkan perasaan. [1] Mereka mencari air untuk berwudhu, lalu mengikuti shalat subuh di belakang Abu Ubaidah RA.

Pasukan Muslimiin telah berkumpul di atas kuda. Mereka yang berjumlah banyak dibagi menjadi tiga. Barisan pertama karena panjang sekali, maka yang paling kiri tidak melihat yang paling kanan.
Khalid sibuk sekali, menghadap Abu Ubaidah untuk berkata, “Yang mulia! Siapa yang akan kau tunjuk sebagai komandan pasukan sebelah kiri?.”
Kinanah segera ditunjuk agar memimpin pasukan sebelah kiri, didampingi oleh Qais. Kinanah lelaki pandai berperang yang sangat pemberani. Karena keberanian dan ketangkasannya, dia pernah sendirian melabrak penduduk desa Arab. Kepada mereka, dia berkata, “Saya lah Kinanah!.”
Penduduk desa berdatangan dengan berkuda untuk menyerangan dia. Dia melawan dengan membabi buta, dengan tekat harus menang. Karena kalah, maka dia loncat dari kuda untuk berlari secepat-cepatnya. Mereka mengejar dia, tetapi yang didapati hanya debu yang beterbangan karena larinya melampaui kecepatan lari kuda mereka.

Abu Ubaidah berpaling untuk berkata, “Hai Ayah Sulaiman! Yang saya tunjuk agar memimpin seluruh pasukan berkuda dan pasukan berjalan kaki semuanya, ‘kau!’ Sekarang tunjuklah orang yang akan memimpin pasukan berjalan kaki!" pada Khalid.
Khalid menjawab, “Akan saya tunjuk orang yang berbeda dengan sebelumnya. ‘Hasyim bin Utbah!’.”
Pada Hasyim yang datang, Khalid berkata, “Melalui saya, yang mulia menunjuk agar kau membantu saya, memimpin pasukan berjalan kaki!.”
Abu Ubaidah berkata, “Turunlah dari kudamu untuk bergabung dan memimpin mereka! Semoga Allah menyayang kau! Dan saya merasa cocok denganmu" pada Hasyim.
Kepada Abu Ubaidah yang sedang sibuk, Khalid memohon, “Para pembawa panji agar disiapkan, untuk mendengarkan pengarahan saya.”

Abu Ubaidah memanggil Dhachak bin Qais (الضحاك بن قيس) untuk diperintah, “Suruhlah semua yang membawa panji! Katakan pada mereka ‘Abu Ubaidah yang mulia perintah, agar kalian bersiap mendengarkan dan mentaati pengarahan dan perintah Khalid!’.”  

Dhachak memacu kuda untuk mendatangi deretan pembawa panji. Agar pekerjaannya menjadi ringan dan cepat, dia menjumpai Muadz bin Jabal, pemimpin para pembawa panji.
Muadz mendengar pesan Dhachak dan menjawab, “Saya paham dan taat” Lalu berteriak, “Hai semua pembawa panji! Sebentar lagi kalian diperintah agar mendengar dan mentaati orang yang serbuan dan siasatnya barokah! Jangan menentang perintahnya yang bermanfaat untuk kalian! Yang akan memberi upah kalian mengenai amalan ini, Tuhan seluruh alam!.”
Ada orang yang menegur, “Kau terlalu menyanjung Khalid" pada Muadz.
Sanjungan Muadz ditanggapi oleh Khalid, “Dia saudaraku karena Allah! Yang sebetulnya jauh ‘lebih unggul’ daripada saya! Orang-orang selain Khalid juga tidak mampu menandingi kehebatan dia dalam amalan.”
Si pelapor heran karena Muadz menyanjung Khalid; Khalid menyanjung Muadz. Setelah dia laporan mengenai pernyataan Khalid, Muadz berkata, “Demi Allah saya cinta dia karena Allah! Saya yakin dia akan mendapat pahala karena niatnya yang tulus! Dan bertujuan demi kebaikan kaum Muslimiin.”

Para pembawa panji telah berkumpul dan siap menerima pengarahan. Khalid muncul di hadapan mereka untuk berkata, “Hai pasukan Islam! Tabah di dalam peperangan nanti ‘hukumnya wajib!’ Tidak kompak dan penakut, bisa mengakibatkan hina dan kalah! Barang siapa tabah di dalam berperang! Maka Allah menyertai dan menolong dia mengalahkan musuhnya! Barang siapa tabah ketika melihat pedang musuh berkilau! Jika telah datang pada Allah, dimuliakan dan dibalas pahala luar biasa! Dan Allah senang orang-orang yang mensyukuri Anugrah-Nya!.”
Semua pembawa panji diberi pengarahan yang sama. Setelah selesai, Khalid berkuda, mengelilingi pasukan Muslimiin. Sejumlah pasukan berkuda yang gagah berani dipanggil oleh Khalid, untuk dibagi menjadi empat golongan:
1.     Qais bin Hubairah Al-Muradi (قيس بن هبيرة المرادي) ditunjuk agar memimpin satu golongan. Khalid berpesan, “Tugasmu memimpin ini semua, dan menyerbu seperti saya nanti!.”
2.     Maisarah bin Msruq Al-Absi (ميسرة بن مسروق العبسي) ditugaskan memimpin golongan kedua. Khalid berpesan padanya seperti pesannya pada Qais.
3.     Amir bin At-Thufail (عامر بن الطفيل) ditugaskan agar memimpin golongan ketiga. Khalid berpesan pada Amir dan
4.     pimpinan yang keempat, seperti pesannya pada dua pimpinan sebelumnya.
Khalid bergerak menuju pasukan khususnya yang disebut Jaisyuz-Zachfi (pasukan pengobrak-abrik).
Pagi Indah di Yarmuk


Di pagi yang indah itu matahari hampir terbit; pasukan Muslimiin telah bersiap perang sepenuhnya.

Di tempat beda, Mahan perintah agar pasukan Romawi bersiap melakukan serangan. Di tengah pasukannya yang melaut itu, persiapan perang menghabiskan waktu cukup lama.
Sebagian pasukan Romawi telah mengalir ke arah pasukan Muslimiin yang berbaris rapat menyerupai dinding. Karena rapatnya barisan, seakan-akan mereka berdesak-desak untuk berteduh di bawah naungan kawanan burung terbang.

Pasukan Romawi grogi dan takut, saat melihat barisan pasukan Muslimiin rapat sekali.
Mahan mengatur  mereka yang jumlahnya di atas 800.000 pasukan berkuda. Di bawah 20 panji yang berkibar-kibar, di belakang Salib-Salib gemerlapan.
Barisan terdepan yang ditugaskan pertama kali menyerang, Raja Jabalah dan pasukannya. Jabalah dinaungi Salib dari perak seberat lima rathl (رَطْلٌ), yang empat sudutnya dihiasi jauhari gemerlapan. [2]Kisah Adi 


Adi bin Charits Al-Hamdani (عدي بن الحارث الهمذاني) veteran perang Pembebasan Kota-Kota Syam, berkisah:
“Mahan membagi pasukannya menjadi tigapuluh bagian. Di medan yang luasnya seperti lautan itu, tigapuluh bagian dari seluruh pasukannya, berbaris rapi seperti pasukan Muslimiin yang hanya sedikit. Sejumlah ulama dan pendeta Nashrani diperintah agar membacakan Ayat Pemacu Semangat Perang dari kitab Injil.
Di antara celah-celah Salib dan panji, para ulama dan pendeta Nashrani membacakan Injil, dan berkhotbah, agar mereka bersemangat dan tabah, di dalam berperang.
Seorang bathriq bertubuh tinggi besar berkendaraan kuda, keluar dari barisan, datang dan menantang perang satu lawan satu. Baju perangnya berlapis emas. Salib emas bermata jauhari gemerlapan menggelayut di lehernya. Kudanya besar tampan berwarna putih. Dia pahlawan Romawi yang berkedudukan sangat dekat dengan raja. Bentakannya dengan bahasa Romawi keras seperti petir meledak.
Pasukan Muslimiin yakin bahwa maksud dia menantang perang satu lawan satu. Khalid berteriak ‘hai para sahabat Rasulillah! Orang kafir tidak khitan itu menantang berkelahi! Kenapa tidak ada yang melayani?! Masyak harus Khalid yang menghadapi?!’.
Tiba-tiba seorang lelaki bertubuh tinggi besar berkuda, muncul dari celah barisan Muslimiin. Kudanya juga tinggi besar berwarna putih, mirip kuda batriq dari Romawi itu. Model baju perangnya bagus. Kebanyakan pasukan Muslimiin belum kenal lelaki itu. Khalid perintah pelayannya bernama Hamam ‘kejarlah orang itu dan tanyai! Siapa dia! Dan berasal dari mana?!’.
Lelaki berkuda yang telah berlari mendekati bathriq itu dikejar dan ditanya dengan keras ‘siapakah kau? Semoga Allah menyayangmu?’.
Lelaki itu menjawab ‘saya lah Rumas (روماس) penguasa kota Bushra’.
Hamam memacu kuda menuju Khalid, untuk laporan. Khalid berdoa untuk Rumas ‘ya Allah berilah dia barokah, dan teguhkanlah tekatnya’.
Pada bathriq, Rumas berhadap-hadapan dan berbicara dengan bahasa Romawi.
Bathriq menegur ‘hai Rumas!? Kenapa kau justru murtad dari agamamu untuk memasuki agama kaum itu?!’ 
Rumas menjawab ‘agama yang saya ikuti ini agung dan mulia! Yang mau memasuki pasti beruntung! Yang menyelisihi, pasti tersesat!’.
Perkelahian bersenjata mereka berdua, seru. Hingga menyita perhatian dua kubu. Pedang bathriq menggores cepat hingga wajah Rumas berdarah, hingga merasa kesakitan, lalu memacu kudanya menuju pasukan Muslimiin. Bathriq mengejar Rumas yang berlari cepat dengan kudanya. KetikaRumas hampir sampai barisan Muslimiin; pasukan Muslimiin yang berada di barisan kanan dan kiri menggertak serempak hingga bathriq ketakutan.
Rumas merasa lega dan aman. Dan memasuki barisan Muslimiin.
Bathriq memutar dan memacu kudanya yang gagah menuju arena tempur.

Sejumlah Muslimiin menyambut dan mengucapkan salam pada Rumas yang datang. Mengobati lukanya, dan mengucapkan syukur atas keberanian dan serangannya. Serta mendoakan agar dia mendapat Ampunan Tuhan. 

Bathriq semakin sombong karena bisa mengalahkan Rumas. Dadanya semakin lebar dan suaranya semakin besar. Dia menantang-nantang lagi pada Muslimiin untuk berkelahi satu lawan satu.

Maisarah yang keluar dari barisan, dibentak oleh Khalid ‘hai Maisarah! Saya lebih senang kau diam ditempat, daripada melayani berkelahi dia! Usiamu sudah tua! Sedangkan orang buas itu tinggi besar! Orang tua jangan melawan pemuda! Saya yakin! Sehelai rambut seorang Muslim seperti kau menurut Allah, lebih berharga daripada orang kafir seluruh dunia!’.
Maisarah kembali memasuki barisan pasukan Muslimiin.
Amir keluar dari barisan dan berkata pada Khalid ‘yang mulia! Kau terlalu berlebihan menilai kemampuan bathriq hina itu! Membuat pasukan kita, takut melawan dia’.
Khalid menjawab ‘orang yang sudah berpengalaman perang, bisa memperkirakan kekuatan lawan! Saya tahu serangan dia dahsyat. Kau bukan tandingannya! Mundurlah!’.   
Amir mundur memasuki barisan lagi, mentaati Khalid.

Dari jauh, Bathriq berteriak menantang perang.
Khalid bin Al-Charits (خالد الحارث) keluar dari barisan, untuk menghadap, dan berkata pada Khalid bin Al-Walid ‘yang mulia! Bolehkah saya melawan dia?’.
Khalid bin Al-Walid menjawab ‘demi Allah! Memang kau perkasa! Kalau mau silahkan! Namun bacalah bismillah!’.
Khalid bin Al-Charits telah bersiap penuh, dan kudanya telah digerakkan agar berlari. Tiba-tiba teriakan Khalid bin Al-Walid menghentikan lari kudanya: ‘tunggu! Saya mau bertanya!’.
Khalid bin Al-Charits menghentikan kudanya, dan menjawab ‘silahkan’.
Khalid bertanya ‘apa kau pernah berperang satu lawan satu sebelum ini?’.
Khalid bin Al-Charits menjawab ‘belum’.
Khalid perintah ‘mundur hai Putra Saudaraku!’ Dia telah berpengalaman perang satu lawan satu! Saya ingin yang melawan dia‘ lelaki berpengalaman seperti dia!’.
Khalid bin Al-Charits mumutar kudanya untuk kembali. 
Khalid bin Al-Walid mengamati Qais, hingga yang lalu maju untuk bertanya ‘wahai Ayah Sulaiman! Apakah kau akan perintah saya melawan dia?’.
Khalid perintah ‘lawanlah dengan membaca bismillah! Semoga Allah menolong kau mengalahkan dia!’.
Qais mempersiapkan diri untuk melawan bathriq. Dia memacu kudanya sambil berdoa ‘bismillahi wa alaa barokati Rasulillah SAW. [3]
Ketika melihat Qais mendekati, jantung bathriq berdebar dan tahu bahwa, yang akan melawan adalah seorang jagoan.
Mereka berdua saling menyerang dan menangkis. Tiba-tiba pedang Qais terayun cepat sekali membelah perisai dan helm pelindung kepala bathriq. Pedang Qais bersatu dengan helm perang hingga sulit dicabut. Ayunan senjata bathriq melukai pundak Qais. Bathriq memeluk Qais yang rajin berpuasa dan shalat sunnah itu. Qais merenggangkan pelukan bathriq dan berusaha mengambil pedang yang bersatu dengan helm perang bathriq. Ketika usahanya sia-sia, Qais bergerak cepat menjauh dan memacu kudanya, menuju pasukan Muslimiin. Untuk mengambil pedang, sebagai senjata. 
Bathriq berteriak dan mengejar dengan kuda yang kecepatan larinya melebihi kecepatan lari kuda Qais.
Qais membelokkan kudanya sambil berkata dalam hati ‘cita-citamu tertinggi mati syahid, kenapa kau justu lari?’.
Qais terkejut oleh teriakan Khalid bin Al-Walid ‘hai Qais! Saya bersumpah demi Allah dan Rasulnya! Biarkan saya melawan dia!’. [4]
Qais menjawab ‘ya Khalid! Kau telah bersumpah padaku dengan dua yang agung! Kalau saya mundur apakah kau bisa mengundurkan ajal kematianku?!’.
Khalid bin Al-Walid menjawab ‘tidak!’.
Dengan berlumuran darah Qais berkata ‘saya takut jika lari akan berakibat masuk neraka! Peperangan akan saya lanjutkan untuk merebut Ampunan Allah Taala!’ 
Niatnya mengambil pedang dibatalkan, dan dia menghunus belatinya.
Khalid bin Al-Walid terperangah melihat Qais memacu kuda tanpa membawa pedang. Lalu berteriak ‘ayo ambilkan dia pedang! Agar mendapat Bagian Pahala dari Allah!’.
Abdur Rohman bin Abi Bakr Asshiddiq muncul dan berteriak ‘saya yang akan mengambilkan pedang dia!’. 
Khalid bin Al-Walid menjawab ‘silahkan hai Putra Asshiddiq!’.
Abdur Rohman mengambil pedang untuk diberikan pada Qais.
Ketika Abdur Rohman memacu kudanya untuk mendekati Qais; pasukan Romawi menyangka dia akan membantu Qais melawan bathriq mereka. Seorang bathriq memacu kuda mendekati lawan Qais yang kepalanya luka dan bercucuran darah.
Bathriq yang baru datang itu mencaci-maki dengan bahasa Romawi yang tidak dipahami oleh Abdur Rohman. Abdur Rohman membentak ‘hai keparat! Kau berbicara apa? Saya tidak tahu!’.
Seorang penerjemah Romawi berlari untuk memberi tahu Abdur Rohman ‘hai orang Arab! Kata dia peperangan ini satu lawan satu? Kenapa kau akan membantu kawanmu?!’.
Abdur Rohman menjawab ‘kalian salah sangka! Saya hanya akan memberi dia pedang! Kalian jangan bodoh! Kalau seorang kami dikeroyok oleh seratus pasukan kalian! Hal yang remeh! Coba lihat! Saya sanggup melawan kalian bertiga!’.
Bathriq itu bertambah marah dan matanya melotot, setelah diberi tahu oleh penerjemah, mengenai ucapan Abdur Rohman.
Abdur Rohman berkata pada Qais ‘hai Qais! Istirahat dulu karena kau telah capek! Saksikan dulu serangan saya pada mereka!’.  
Abdur Rohman menusukkan tombak secepat kilat, hingga menembus leher. Tombak muncul dari punggung musuh di dekatnya, yang sekarat dengan bermandi darah.
Dua lelaki Romawi akan menyerang Abdur Rohman. Qais bergerak untuk membantu, tetapi Abdur Rohman justru berkata ‘demi Rasulillah dan kebenaran Abi Bakr! Biarkan Abdur Rohman melawan dua orang ini! Kalau saya tewas kau bergabung dalam pahala mati syahid! Dan sampaikan salamku pada Aisyah! Katakan pula, demi Ayahmu saudaramu bergabung pada pasukan Muslimiin di Syam!’. [5]
Qais menyaksikan Abdur Rohman bergerak sangat cepat menyerang bathriq yang helm perangnya pecah oleh tebasan pedang. Tombak Abdur Rohman menembus dan bersatu dengan baju perang bathriq. Abdur Rohman mengayunkan pedang sekuat tenaga hingga tubuh bathriq itu terbelah menjadi dua. Dan darahnya tumpah. 
Bathriq satunya terperangah ketakutan, dan terkejut oleh suara Abdur Rohman ‘hai Qais! Kenapa diam saja!?’.
Bathriq yang ketakutan, terlambat menghindari tebasan pedang Abdur Rohman yang membelah kepalanya. Pasukan Romawi marah ketika melihat tiga pahlawan mereka tewas bersimbah darah, dalam keadaan memilukan. Mereka berkata ‘syaitan-syaitan Arab itu keparat!’.”


Mahan mendapat laporan mengenai tiga orangnya yang tewas. Dia berkata, “Sungguh raja telah memberi tahu saya tentang Kehebatan Pasukan Arab itu. Jalan satu-satunya kita harus menyerang mereka dengan serempak.”
Seorang bathriq mendekati untuk berbisik-bisik pada Mahan. Dengan wajah pucat, Mahan mendekatkan bibir untuk berbisik-bisik ke telinga bathriq, dalam waktu cukup lama. Selanjutnya dia diam membisu dalam waktu yang lama, dengan wajah tegang.
Beberapa pejabat tinggi militer bertanya pada Raja Mahan tentang yang telah dibisikkan, namun tidak ditanggapi. Seorang yang di dekat Mahan memberi tahukan bahwa:

‘Mereka membawa pedang istimewa, mengelilingi kaum Arab itu. Kami menyaksikan seorang pasukan kita yang maju, dikeroyok untuk dibunuh. Hingga kebanyakan pasukan kita gugur. Saya yakin orang-orang di dalam mimpi itu telah bergabung dengan mereka, karena yang telah membunuh tiga orang kita itu, orang yang saya lihat di dalam mimpi semalam. Mereka pasti akan segera mengalahkan pasukan kita.”

Mahan sangat sedih dan nafasnya terasa berat. Wajahnya makin memucat dan semangatnya menurun.
Meskipun para tokoh militer yang memberanikan diri bertanya makin banyak, namun Mahan tetap membisu dan berwajah menakutkan.
Mereka berbahagia ketika Raja Mahan berbicara di pertengahan mereka:

“Hai pemeluk agama Nashrani! Jika kalian tidak bersemangat dalam peperangan ini! Kalian akan tergolong kaum yang merugi! Dan Al-Masih akan murka pada kalian! Allah telah dan akan selalu menolong agama kalian! Sebetulnya ketika Allah mengutus seorang rasul! Bertujuan meletakkan ‘alasan menyiksa’ atas yang tidak taat ‘karena terbius dunia!’ Jangan tertipu oleh gemerlapnya dunia! Di dalam kitab tertulis ‘jangan berbuat aniaya! Sungguh Allah tidak suka penganiayaan, maupun orang yang aniaya’. Ketika kalian telah tenggelam dalam kenikmatan dunia! Telah berbuat aniaya! Dan telah meninggalkan jihad melawan lawan! Seharusnya kalian mempersiapkan jawaban pada Tuhan mengenai:
1.     Kalian menyelisihi nabi kalian.
2.     Telah menyelisihi Firman yang di dalam Kitab Tuhan kalian.
Kaum Arab telah berada di sini, untuk membunuh pasukan berkuda kalian! Dan menawan anak-cucu dan wanita kalian! Apakah kalian masih tetap akan melakukan kemaksiatan? Dan tidak takut pada yang Maha Tahu barang-barang ghoib? Jika nanti kekuasaan kalian telah dicabut oleh-Nya! Dan musuh-musuh kalian telah dibuat menang! Berarti Dia telah menindak tepat dan adil! Karena kalian telah meninggalkan ‘perintah kebaikan, mencegah kemungkaran’.”

Berita ‘Mimpi seorang’ bathriq yang dilaporkan pada Mahan, tidak bocor. Karena sang bathriq disuruh tutup mulut oleh Raja Mahan. 

Qais dan Abdur Rohman membawa pedang, mengambil harta peninggalan milik tiga mayat yang terkapar. Untuk diserahan pada Abu Ubaidah.
Abu Ubaidah berkata, “Ini semua untuk kalian berdua. ‘Yang membunuh prajurit berkuda! Berhak mengabil milik yang dibunuh!’ Ini keputusan Umar bin Khatthab RA yang disampaikan pada saya.”
Qais dan Abdur Rohman mengambil rampasan perang dengan berbahagia. Qais kembali ke tempat yang telah ditentukan oleh Khalid, untuk mendampingi Kinanah memimpin pasukan.
Abdur Rohman memacu kuda untuk kembali lagi ke medan perang, melawan pasukan yang sudah mulai berdatangan. Kuda kelabu rampasan dari bathriq ditinggalkan oleh Abdur Rohman, karena membandel. 
Abdur Rohman memacu kudanya ke tengah dua barisan, lalu mengobrak-abrik dan membunuh sejumlah pasukan berkuda Romawi sebelah kanan barisan.
Kuda Abdur Rohman dipacu lagi agar membelah pasukan lawan sebelah tengah. Untuk mengamuk dan membunuh sejumlah lawan.
Ketika Abdur Rohman memacu kudanya ke pasukan Romawi sebelah kiri, sejumlah anak panah melesat bertubi-tubi menyerang.
Seorang bathriq datang untuk melawan, namun jurus-jurus Abdur Rohman berhasil menewaskan dia. Bathriq lainnya menyerang, tetapi justru tewas oleh tebasan pedang Abdur Rohman yang mematikan.

Khalid berdoa, “Ya Allah! Lindungilah dia dengan Mata-Mu dan jagalah dia. ‘Sungguh hari ini Abdur Rohman seorang diri telah mengobrak-abrik musuh’.” [6]
Khalid berteriak keras, “Hai Abdur Rohman! Demi uban dan pembaiatan ayahmu! Kau harus mundur ke tempatmu semula!.” [7]
Abdur Rohman memacu kudanya menuju tempatnya semula.

Dalam perang akbar itu para wanita Muslimaat juga ikut berperang. Di antara mereka yang penting ialah:
2.     Khaulah bintul-Azwar.
3.     Nusaibah bintu Kaeb.
4.     Ummu Abban, istri Ikrimah bin Abi Jahl.
5.     Azzah bintu Amir (عزة بنت عامر), istri Maslamah bin Auf Addhamri (مسلمة بن عوف الضمري).
6.     Ramlah bintu Thulaichah (رملة بنت طليحة).
7.     Ralah.
8.     Umamah.
9.     Zainab.
10. Hind.
11. Yamur (يعمر).
12. Dan sejumlah wanita lainnya.
Mereka  juga berperang mati-matian, hingga membuat Allah ridho.[1] Ketika itu adzan diserukan oleh beberapa orang. Al-Waqidi menulis: ‘فلما أصبح القوم ولاح الفجر أذن المؤذنون’.
[2] Rathl (رَطْلٌ) nama satuan timbangan Arab.
[3] Al-waqidi menulis: بسم الله وعلى بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Artinya: Dengan Nama Allah dan barokah Rasulillah SAW.
[4] Mungkin Khalid tidak tahu bahwa bersumpah dengan selain Nama Allah, terlarang. Al-Waqidi menulis tentang sumpahnya: فصاح به خالد يا قيس سألتك بالله ورسوله إلا رجعت وتركت حدتها علي.
[5] Mungkin Abdur Rohman tidak tahu bahwa bersumpah dengan selain Nama Allah, terlarang. Karena setelah nabi SAW wafat hidupnya hanya untuk berjihad.
[6] Al-Waqidi menulis doa itu: اللهم ارعه بعينك واحفظه فإن عبد الرحمن قد اصطلى اليوم الحرب بنفسه. Baca:Allaahummar ‘ihii bi ainiKa wachfadlhu fa inna Abdar Rohmani qadishthalaal yaumal charba binafsih.
[7] Mungkin Khalid tidak tahu bahwa sumpah dengan selain Nama Allah terlarang, karena hidupnya hanya untuk berjihad.    Mulungan Sleman Jogjakarta Indonesia Ponpes Kutubussittah Mulya Abadi


0 komentar:

Posting Komentar